Zijnsgericht coachen

Het boek Zijnsgericht coachen kwam uit op 1 december 2017. Het is een vervolg op het boek Krachtgericht coachen.

Van de achterflap

Hoe kunnen aangeleerde overlevingspatronen overstegen worden? Zijnsgericht coachen helpt mensen om zich bewust te worden van ineffectieve gedragspatronen en zich te verbinden met hun authentieke kern.

Zo vinden zij een stevig anker in zichzelf, waarnaar steeds teruggekeerd kan worden, in allerlei omstandigheden. Hierdoor gaan mensen keuzes maken die echt bij hen passen. Dat leidt tot nieuw handelen in werk, studie of privéleven en tot een verdiepte bijdrage aan de omgeving.

Dit inspirerende boek biedt handvatten en voorbeelden die direct bruikbaar zijn in de coachingspraktijk. Het vormt een bijzondere combinatie van praktijk en wetenschap, van oosters en westers denken. De benadering van Zijnsgericht coachen is gebaseerd op nieuwe psychologische theorieën, inzichten uit hersenonderzoek en moderne visies op persoonlijke en professionele groei. Het boek is gericht op begeleiders die diepgaand met mensen willen werken.

De opbouw van het boek

Elk hoofdstuk begint met een concreet voorbeeld. Aan de hand daarvan wordt een aantal belangrijke principes besproken, die leiden tot concrete aanwijzingen voor de coachingspraktijk en die geïllustreerd worden met vele voorbeelden en oefeningen. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een uitgebreide verdiepingsparagraaf, met vele referenties naar andere interessante bronnen.

INHOUDSOPGAVE (pdf)EERSTE HOOFDSTUK (pdf) – BOEK BESTELLEN


Aanbod coaching/supervisie/training

Geïnteresseerd in de mogelijkheden van Zijnsgericht coachen? Ik bied coaching, supervisie en training aan op basis van deze benadering.

De supervisiegroep Zijnsgericht coachen en opstellingen is toegankelijk voor wie de cursus Zijnsgericht coachen heeft afgerond. In geval je belangstelling hebt voor een supervisiegroep kun je je aanmelden, individueel of met een groepje. Ook is er de mogelijkheid om deel te nemen aan een cursus Zijnsgericht coachen voor wie de basiscursus Krachtgericht coachen heeft afgerond.