Teamcoaching

Bij teamcoaching focussen we op de condities om de effectiviteit en teamflow te versterken.

We werken aan de bouwstenen voor teamflow. De volgende punten kunnen hierbij aandacht krijgen: de gezamenlijke ambitie en resultaatgericht werken, oog voor ieders krachten en rollen, krachtgerichte feedback, wederzijds commitment, zelfsturing, belemmerende en constructieve patronen en voortgang monitoren. Ook heb ik veel ervaring in het opzetten van leerstructuren/intervisie op de werkplek.

In de afgelopen jaren heb ik tientallen teams begeleid in welzijn en onderwijs bij het leren reflecteren, krachtgericht begeleiden en zelfsturing en eigenaarschap. Ik werk daarbij veel met de vijf bouwstenen voor flow in leren en werken.


Tarief per uur

€ 150,00, exclusief voorbereidingstijd
btw vrijgesteld