Consultancy en ondersteuning van organisatie-ontwikkelprocessen

Hierbij ondersteun ik organisaties om de missie/ambitie te vertalen naar het concrete handelen van leidinggevenden, teams en begeleiders.

Ik maak mensen bewust van de verschillende fasen in het veranderproces en daarbij passende leiderschapsstijlen, blinde vlekken, het betrekken van de verschillende lagen in de organisatie en het creëren van de gewenste verandering in het nu.

Ik heb verschillende organisaties begeleid bij de implementatie van een krachtgerichte begeleiding/methodiek, het ontwikkelen van een positieve feedbackcultuur en leren van binnenuit,  vanuit eigenaarschap.

Onderzoek- en ontwikkeltraject

In 2017 heb ik met succes een onderzoek- en ontwikkelproject uitgevoerd op een hogeschool waarbij een nieuw onderwijsconcept werd ingevoerd. Dit onderzoek heeft geresulteerd in zes principes voor veranderingsprocessen, beschreven in dit document (pdf).

De directeur van de hogeschool waar ik het onderzoek uitvoerde, schreef de volgende referentie.

“De bijdrage die Ellen geleverd heeft aan de doorontwikkeling van onze organisatie en het bieden van nieuw perspectief, is moeilijk te overschatten. Dat zij daarin slaagde schrijf ik toe aan eigenschappen waarover ze bleek te beschikken. Het kunnen scheppen van veilige situaties waardoor mensen veel van zichzelf konden laten zien, een open en nieuwsgierige houding, voortkomend uit een oprechte belangstelling voor de ander en voor situaties, vasthoudendheid, deskundigheid, maar ook respectvol. Ik wens elke organisatie die worstelt met complexe vraagstukken een onderzoeker of begeleider toe van het niveau van Ellen Nuijten.”


Tarief per uur

€ 150,00, exclusief voorbereidingstijd
btw vrijgesteld