Consultancy en ondersteuning van organisatie-ontwikkelprocessen

Ik ondersteun organisaties die ernaar streven dat hun missie of leidend concept vorm krijgt in het dagelijks handelen van hun medewerkers. In de afgelopen jaren heb ik verschillende organisaties begeleid bij de implementatie van krachtgericht leiderschap en krachtgerichte teamontwikkeling.  Dit richt zich op:

  • Ontwikkelen van een positieve feedbackcultuur.
  • Bevorderen van zelfsturing en eigenaarschap.
  • Benutten van kernkwaliteiten en talenten, zowel bij jezelf als bij anderen.
  • Bevorderen van flow in werken en leren door afstemming op idealen en versterking van de relatie tussen denken, voelen en willen.
  • Actief opsporen en benutten van inspirerende werkervaringen en successen als basis voor het creëren van een positieve leer- en werkcultuur.
  • Effectief omgaan met interne en externe belemmeringen.
  • Transformeren van inadequate gewoontepatronen naar krachtige interventies.

Ik maak mensen bewust van de verschillende fasen in het veranderproces en daarbij passende leiderschapsstijlen, blinde vlekken, het betrekken van de verschillende lagen in de organisatie en het creëren van de gewenste verandering in het nu.

“Dank voor je inzet voor Scholengemeenschap Guido, we waarderen het zeer, ik merk dat er steeds vaker gesprek vanuit het gedachtegoed van Krachtgericht coachen komt!”  Arriën Boes, Directeur locatie HAVO/VWO.

Onderzoek- en ontwikkeltraject

In een onderzoek- en ontwikkelproject dat ik uitvoerde op een hogeschool werd een nieuw onderwijsconcept ingevoerd. Het onderzoek resulteerde in zes principes voor veranderingsprocessen, beschreven in dit document (pdf).

De directeur van de hogeschool waar ik het onderzoek uitvoerde, schreef na afloop:
“De bijdrage die Ellen geleverd heeft aan de doorontwikkeling van onze organisatie en het bieden van nieuw perspectief, is moeilijk te overschatten. Dat zij daarin slaagde schrijf ik toe aan eigenschappen waarover ze bleek te beschikken. Het kunnen scheppen van veilige situaties waardoor mensen veel van zichzelf konden laten zien, een open en nieuwsgierige houding, voortkomend uit een oprechte belangstelling voor de ander en voor situaties, vasthoudendheid, deskundigheid, maar ook respectvol. Ik wens elke organisatie die worstelt met complexe vraagstukken een onderzoeker of begeleider toe van het niveau van Ellen Nuijten.”


Tarief per uur

€ 150,- exclusief voorbereidingstijd
btw vrijgesteld